मिरजवाडीतील समृद्ध संत परंपरा !

https:/‎https://youtu.be/CJoaP51nKa/youtu.be/CJoaP51nKaI मिरजवाडी मधील समृद्ध संत परंपरा ! By– विनायक महादेव साळुंखे, मिरजवाडी – ‎8999779586 – ‎https://envinayak.wixsite.com/vins – ‎https://envinayak.wordpress.com मिरजवाडी ! … More

अविष्कार नवकल्पनांचा..!

काल शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथे “अविष्कार २०१७-१८” ही स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडली, विद्यार्थ्यांच्या संशोधन वृत्तीला चालना देण्यासाठी आणि भारताचे … More

I stand alone

मनगटावरील गुंडाळलेल्या दोऱ्यापेक्षा मनगटामधील ताकतीवर विश्वास आहे माझा, गळ्यावर लावलेल्या अंगाऱ्या पेक्षा माझ्या वक्तृत्वावर विश्वास आहे माझा, कपाळावरील गंध विभूती … More

विवस्त्र मन..!

तुझं मन आवर, तिच्या तोकड्या कपड्यापेक्षा ते जास्त उघडं आहे. तुझं मन आवर, तिच्या बोलण्यावागण्या पेक्षा ते जास्त विकृत आहे. … More